CEM III/A 42,5 N - LH/HSR/NA

Skład

CEM III/A 42,5 N LH/HSR/NA jest cementem hutniczym klasy 42,5 N według EN 197-1, spełniającym dodatkowe wymagania dla cementów specjalnych LH/HSR/NA według PN-B-19707. Głównymi składnikami CEM III/A 42,5 N LH/HSR/NA są granulowany żużel wielkopiecowy i klinkier portlandzki. Gips jest stosowany jako regulator czasu wiązania.

Właściwości

 • stabilne przyrosty wytrzymałości, także w okresach późniejszych niż 28 dni
 • dobra urabialność mieszanki betonowej
 • niskie ciepło hydratacji (LH)
 • wysoka odporność na działanie czynników korozyjnych (HSR)
 • wysoka odporność na korozję alkaliczną (NA)
 • jasna barwa

Zalecane stosowanie

 • produkcja betonu towarowego w klasach do 40/50
 • produkcja betonu samozagęszczalnego SCC
 • betonowanie w warunkach podwyższonych temperatur
 • produkcja zapraw murarskich i tynkarskich
 • stabilizacja gruntów w budownictwie drogowym
 • posadzki przemysłowe
 • betony masywne
 • budownictwo drogowe i mostowe (pale, fundamenty, elementy masywne i nawierzchnie)
 • budownictwo komunalne (oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, zbiorniki na ścieki)
 • budownictwo hydrotechniczne (tunele, garaże, budownictwo górnicze)
 • budowa obiektów i urządzeń infrastruktury o szczególnych wymaganiach w zakresie ochrony środowiska.

Dokumenty

CSWU CEM III/A 42,5 N - LH
Certyfikat Stałości Właściwości użytkowych – CEM III/A 42,5 N LH/HSR/NA
CEM III/A 42,5 N-LH - Deklaracja Właściwości Użytkowych
CEM III/A 42,5 N – LH/HSR/NA – wyniki badań
CEM III/A 42,5 N LH HSR NA - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych
CEM III/A 42,5 N - LH/HSR/NA - Rekomendacja Techniczna IBD
Katalog Cementy