CEM II/B-V 32,5 R

Skład

CEM II/B-V 32,5R jest cementem portlandzkim popiołowym klasy 32,5R według EN 197-1. Głównymi składnikami są klinkier portlandzki i popiół lotny krzemionkowy. Gips jest stosowany jako regulator czasu wiązania.

Właściwości

 • umiarkowana dynamika narastania wytrzymałości wczesnych,
 • umiarkowane ciepło hydratacji,
 • przyrost wytrzymałości w okresach późniejszych niż 28 dni,
 • dobra urabialność,
 • podwyższona odporność na agresję chemiczną.

Zalecane stosowanie

 • produkcja betonu towarowego w klasach do C 30/37,
 • produkcja betonu samozagęszczalnego SCC,
 • betonowanie w warunkach podwyższonych temperatur,
 • produkcja zapraw murarskich i tynkarskich,
 • stabilizacja gruntów w budownictwie drogowym,
 • w budownictwie rolniczym,
 • jastrychy podłogowe.

Dokumenty

CSWU CEM II/B-V 32,5 R
CEM II/B-V 32,5 R - wyniki badań
CEM II/B-V 32,5 R - Deklaracja Właściwości Użytkowych
Katalog Cementy