CEM II/B-V 32,5 R - HSR

Skład

CEM II/B-V 32,5R – HSR jest cementem portlandzkim popiołowym klasy 32,5R według polskiej normy PN-B-19707 jako cement specjalny odporny na siarczany. Jednocześnie spełnia on wymagania PN- EN 197-1 dotyczące cementów powszechnego użytku. Głównymi składnikami CEM II/ B-V 32,5R - HSR są klinkier portlandzki i popiół lotny krzemionkowy. Gips jest stosowany jako regulator czasu wiązania.

Właściwości

 • umiarkowana dynamika narastania wytrzymałości wczesnych,
 • umiarkowane ciepło hydratacji,
 • przyrost wytrzymałości w okresach późniejszych niż 28 dni,
 • dobra urabialność,
 • wysoka odporność na agresję chemiczną.

Zalecane stosowanie

 • produkcja betonu towarowego w klasach do C 30/37,
 • produkcja betonu samozagęszczalnego SCC,
 • wykonywanie konstrukcji budowlanych bezpośrednio w gruncie,
 • betonowanie w warunkach podwyższonych temperatur,
 • wykonywanie konstrukcji budowlanych masywnych,
 • produkcja zapraw murarskich,
 • stabilizacja gruntów w budownictwie drogowym,
 • beton komórkowy,
 • budownictwo hydrotechniczne,
 • budowa obiektów inwentarskich i rolniczych.

Dokumenty

Krajowy Certyfikat Właściwości użytkowych – CEM II/B-V 32,5 R
CEM II/B-V 32,5 R - HSR - wyniki badań
CEM II BV 32,5R HSR - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych
Katalog Cementy