CEM II/B-M (V-LL) 42,5 R

Skład

Cement portlandzki wieloskładnikowy CEM II/B-M (V-LL) 42,5 R spełnia wymagania normy europejskiej PN-EN 197-1. W skład cementu wchodzi klinkier portlandzki, popiół lotny krzemionkowy, kamień wapienny oraz regulator czasu wiązania (siarczan wapnia w postaci gipsu). Proporcje dodatków zostały tak dobrane, aby w pełni wykorzystać własności hydrauliczne popiołów lotnych oraz polepszyć własności reologiczne mieszanki betonowej.


Właściwości

 • szybka dynamika narastania wytrzymałości wczesnych,
 • wysokie ciepło hydratacji,
 • dobra urabialność mieszanki betonowej.

Zalecane stosowanie

 • produkcja betonu towarowego w klasach do C 50/60,
 • produkcja prefabrykatów wielko- i drobnowymiarowych,
 • produkcja betonu samozagęszczalnego SCC,
 • produkcja betonów wysokiej wytrzymałości BWW,
 • produkcja zapraw murarskich i tynkarskich,
 • stabilizacje, podsypki i podbudowy drogowe,
 • posadzki,
 • betony niezbrojone,
 • betony konstrukcyjne zbrojone w klasach ekspozycji XC1, XC2, XC3.

Dokumenty

CSWU CEM II/B-M (V-LL) 42,5R
CEM II/B-M (V-LL) 42,5 R - wyniki badań
CEM II/B-M (V-LL) 42,5 R - Deklaracja Właściwości Użytkowych
Katalog Cementy