CEM I 42,5 R

Skład

CEM I 42,5R jest cementem portlandzkim klasy 42,5 R według EN 197-1. Głównym składnikiem CEM I 42,5 R jest klinkier portlandzki z dodatkiem mieszanki gipsu i anhydrytu jako regulatora czasu wiązania.

Właściwości

 • szybka dynamika narastania wytrzymałości wczesnych,
 • stabilne parametry jakościowe,
 • wysokie ciepło hydratacji.

Zalecane stosowanie

 • produkcja betonu towarowego w klasach do C 50/60,
 • produkcja prefabrykatów wielko- i drobnowymiarowych,
 • produkcja betonu samozagęszczalnego SCC,
 • betonowanie w warunkach obniżonych temperatur,
 • produkcja zapraw murarskich,
 • konstrukcje i elementy sprężone,
 • produkcja betonów wysokiej trwałości i wytrzymałości BWW,
 • jako surowiec przy produkcji tzw. chemii budowlanej (suche mieszanki).

Dokumenty

CSWU CEM I 42,5 R
CEM I 42,5 R - Rekomendacja Techniczna IBDiM
CEM I 42,5 R - wyniki badań
CEM I 42,5 R - Deklaracja Właściwości Użytkowych
Katalog Cementy