Beton towarowy

Produkcja

Podstawowa produkcja i dostawa betonu towarowego odbywa sie wg:

 • PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
 • PN-B-06265:2018-10 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A1:2016-12.

Istnieje tez możliwość zamawiania betonu wg norm, które używane są jeszcze na rynku np.:

 • beton drogowo-mostowy
 • beton hydrotechniczny
 • inne betony o dodatkowych wymaganiach wg PN-88/B-06250 Beton zwykły (wodoszczelność, mrozoodporność)

Norma PN-EN 206 wyróżnia następujące możliwości zamawiania betonu:

 • beton projektowany – zamawiający w specyfikacji określa właściwości betonu
 • beton recepturowy – zamawiający przedkłada recepturę a producent odpowiada za wykonanie mieszanki betonowej zgodnie z receptura
 • normowy beton recepturowy - producent odpowiada za wykonanie mieszanki betonowej zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie dla tego betonu

W zależności od zapotrzebowania, istnieje możliwość produkcji mieszanki betonowej we wszystkich klasach ekspozycji i przy różnych konsystencjach. Nowoczesny, komputerowy system dozowania surowców gwarantuje odbiorcy dostawy mieszanki betonowej o powtarzalnych właściwościach.

Kontrola produkcji

We wszystkich zakladach produkcyjnych obowiazuje jednolity Zakladowy System Kontroli Produkcji (Ksiega Kontroli Produkcji). W jego ramach funkcjonuje siec Laboratoriów Betonu, majacych za zadanie:

 • dobór odpowiedniej jakosci skladników
 • dobór odpowiednich domieszek chemicznych
 • biezaca kontrola dostarczanych skladników
 • opracowywanie receptur w zaleznosci od przedkladanych specyfikacji
 • systematyczne pobieranie próbek produkowanej mieszanki betonowej
 • badanie wlasciwosci stwardnialego betonu ocena zgodnosci pod katem wymaganych wlasciwosci
 • statystyczna ocena danych
 • archiwizacja danych z badan
 • doradztwo techniczne

Laboratoria Betonu nie udostepniaja wyników badan uzyskanych w ramach Zakladowego Systemu Kontroli produkcji odbiorcy betonu. W wyjatkowych sytuacjach moga byc wykonane dodatkowe badania dla odbiorcy betonu, po wczesniejszym ustaleniu z Kierownikiem Zakladu Produkcyjnego ale przed dostawa mieszanki betonowej. Wiaze sie to z koniecznoscia pobrania dodatkowej ilosci próbek. Przy wiekszej ilosci badan lub badaniach specjalistycznych nalezy liczyc sie z koniecznoscia zaplaty za badania.

Skladanie zamówien

Niezbednym dokumentem przy zamawianiu betonu jest przedlozenie specyfikacji w której zamawiajacy oprócz wymagan podstawowych okresla tez wymagania dodatkowe. Zlozenie specyfikacji na zamawiany beton gwarantuje unikniecie w czasie dostaw niepotrzebnych nieporozumien. Wzór specyfikacji dostepny jest w kazdym Zakladzie produkcyjnym. Zamówienia prosimy skladac na trzy dni przed terminem betonowania. Zapewnia to terminowa i nieprzerwana realizacje zamówienia. W wyjatkowych przypadkach, przy malych ilosciach mozliwe jest zamówienie 1 dzien przed dostawa do godz. 9.00. Zamówienia z dostawa natychmiastowa przyjmowane sa do realizacji z zastrzezeniem, ze ewentualne opóznienia w dostawie nie upowazniaja do naliczania kar za zwloke. Kierowcy naszych samochodów nie sa upowaznieni do przyjmowania zamówien. Zmiany terminów betonowania prosimy podawac z wyprzedzeniem 24 godz. przed ustalonym terminem dostawy. W przypadku, gdy odwolanie nastepuje w momencie zaladunku naszych samochodów, badz gdy samochody sa w drodze na budowe, jestesmy zmuszeni powstalymi kosztami obciazyc zamawiajacego.

Warunki gwarancji

Na dostarczany beton przejmujemy gwarancje zgodnie z naszymi ogólnymi warunkami dostawy. Nasi kierowcy nie sa uprawnieni do dodawania wody do mieszanki betonowej. Jezeli odbiorca zamierza zmienic sklad dostarczonej mieszanki betonowej to moze to nastapic po uprzednim potwierdzeniu tego pisemnie na dowodzie dostawy. W przypadku dodania wody, badz srodków/domieszek chemicznych przez zamawiajacego, powyzszy beton traci nasza gwarancje.

Dostawca mieszanki betonowej nie ponosi odpowiedzialnosci za:

 • koncowe wlasciwosci betonu po zmianie skladu mieszanki na zyczenie odbiorcy
 • wlasciwosci betonu w wyniku nieprawidlowego zageszczenia mieszanki lub nieprawidlowej pielegnacji betonu po wbudowaniu
 • za rysy skurczowe, powstale w pierwszych kilkunastu godzinach po wbudowaniu na powierzchniach stropów, nawierzchni itp. Rysy te nie sa efektem wlasciwosci betonu ale nieprawidlowego zabezpieczenia powierzchni swiezego betonu przed zbyt szybka utrata wody (skurcz plastyczny lub osiadania) w danych warunkach cieplno-wilgotnosciowych (temperatura, wiatr i wilgotnosc powietrza)
 • utrate wytrzymalosci, bedacej wynikiem zamarzniecia betonu przed osiagnieciem wytrzymalosci wstepnej. Chemiczne domieszki przeciwmrozowe, dodawane podczas produkcji i dostaw mieszanki betonowej nie zwalniaja z obowiazku odbiorce betonu przed prawidlowym zabezpieczeniem wbudowanej mieszanki przed utrata ciepla, powstalego podczas hydratacji cementu.
 • koncowe parametry betonu recepturowego lub normowego betonu recepturowego o ile skladniki zostaly zadozowane zgodnie z przedlozona receptura.

Inne produkty

W swojej ofercie posiadamy takze inne produkty mozliwe do wykonania na bazie cementu. Naleza do nich:

 • zaprawy murarskie
 • zaprawy cementowo-piaskowe
 • podsypki i stabilizacje
 • chudy beton betony lekkie
 • jastrychy cementowe wg norm zagranicznych
 • styropianobetony
 • inne po wczesniejszym uzgodnieniu skladu i warunkach dostaw