Laboratoria i Centrum Technologiczne Betonu

We wrześniu 1998 roku zainaugurowało działalność Centrum Technologiczne Betonu przy Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. - jeden z najnowocześniejszych ośrodków tego typu w kraju i Europie.

Dyckerhoff Polska dysponując Centrum Technologicznym Betonu oferuje Państwu kompleksową obsługę również w zakresie wykonywania badań wyrobów z betonu oraz proponuje doradztwo techniczne na wysokim światowym poziomie.

Działające przy Centrum Technologicznym Betonu Laboratorium Betonu jest jednym z najnowocześniejszych tego typu ośrodków w Polsce. Laboratorium zostało wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt laboratoryjny i aparaturę badawczą z aktualnymi świadectwami legalizacji i uwierzytelnienia GUM.

Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. jako kompetentny partner handlowy jest członkiem m.in. następujących stowarzyszeń branżowych: Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna, Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego.

Doświadczony personel

Zespół pracowników Centrum Technologicznego Betonu oraz pozostałych Laboratoriów, dzięki wysokim kwalifikacjom zawodowym gwarantuje Państwu profesjonalną i kompetentną obsługę - od poznania Państwa oczekiwań przez pomoc technologiczną do wykonania kompleksowych badań końcowego produktu.

Gwarancja jakości badań

Laboratorium Betonu zostało wskazane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów jako właściwe do wykonywania badań aprobacyjnych wyrobów budowlanych z zakresu inżynierii komunikacyjnej.

Ponadto Laboratorium Betonu może wykonywać badania kontrolne, na podstawie których producent wystawia świadectwo zgodności z dokumentem odniesienia oraz oznacza swój wyrób znakiem budowlanym "B" lub "CE" (system oceny zgodności - 4).

Jesteśmy na bieżąco

Centrum Technologiczne Betonu współpracuje z takimi ośrodkami naukowo-badawczymi, jak: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Świętokrzyska, Politechnika Krakowska, Politechnika Warszawska i inne.

Współpraca z ośrodkami naukowo-badawczymi pozwala nam być cały czas na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi, które możemy wykorzystywać w naszej codziennej pracy.

Laboratorium Betonu oferuje kompleksowe badania:

  • brukowej kostki drogowej,
  • prefabrykatów drogowych (krawężników, obrzeży, płyt chodnikowych, drobnych elementów prefabrykowanych, itp.),
  • domieszek i dodatków do betonu pod kątem współdziałania z cementem,
  • betonów i zapraw, betonu towarowego,
  • kruszyw.

Zakres badań specjalistycznych obejmuje m.in.:

  • badania wytrzymałościowe na ściskanie i zginanie,
  • badanie nasiąkliwości,
  • badanie odporności na działanie mrozu, badanie ścieralności,
  • badanie współczynnika sprężystości, badanie sklerometryczne.

Dokumenty

Ocena Laboratorium Betonu IBDiM

Linki

Kontakt