Beton

Podstawowa produkcja i dostawa betonu towarowego odbywa sie wg:

  • PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
  • PN-B-06265:2018-10 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A1:2016- 12.

Dokumenty

Ogólne Warunki Sprzedaży
OWK
Karta informacyjna
KARTA CHARAKTERYSTYKI - Mieszanka betonowa, mieszanka cementowo-piaskowa, zaprawa
Ogólne warunki świadczenia usług pompowania betonu