Historia

1960 – 1965

Powstaje Kombinat Cementowo-Wapienniczy „Nowiny”. Technologia produkcji cementu została oparta o metodą mokrą. Zakład został wyposażony w pięć pieców obrotowych. Pierwsze rozpalenie pieca nastąpiło w dniu 27 października 1965 roku. Datę tę uznaje się za datę uruchomienia Zakładu.


1970 – 1974

Powstaje Cementownia „Nowiny” II. Nowy zakład został oddany do eksploatacji w dniu 20 stycznia 1974.


1995 – 1996

Na podstawie aktu notarialnego z dnia 23 października 1995 roku Zakłady Cementowo – Wapiennicze „Nowiny” zostały z dniem 2 stycznia 1996 roku przekształcone w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa Zakłady Cementowo – Wapiennicze „Nowiny” Spółka Akcyjna.

Na podstawie Decyzji Nr 1846/96 z dnia 19.12.1996r. Minister Spraw Wewnętrznych postanawia zezwolić Firmie Dyckerhoff AG z siedzibą w Wiesbaden na nabycie 60% akcji w kapitale akcyjnym Spółki Akcyjnej ZCW „Nowiny” w Sitkówce.


1997

Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego Wydział Gospodarczy w Kielcach z dniem 9 lipca 1997 roku Zakłady Cementowo – Wapiennicze „Nowiny” S.A. zmieniły nazwę na: Cementownia „Nowiny” Spółka Akcyjna.


2000

Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego Wydział Gospodarczy w Kielcach z dniem 29 grudnia 2000 roku Cementownia „Nowiny” S.A. została przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.


2007

Cementownia Nowiny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dniem 3 kwietnia 2007 roku połączyła się z Dyckerhoff Beton Polska Spółka z o.o.. Następuje zmiana nazwy firmy na Dyckerhoff Polska Sp. z o.o.


2008

Dyckerhoff Polska staje się ważną częścią grupy Buzzi Unicem.