O firmie

Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sitkówce pod Kielcami jest ważną częścią grupy Buzzi Unicem.