Ochrona Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych Grupy Buzzi Dyckerhoff: Pan Stefan Latz
Adres e-mail: stefan.latz@tuevhessen.de
(kontakt w języku niemieckim i angielskim)
Dyckerhoff Polska Sp. z o.o.: Pan Adam Dec
Adres e-mail: adam.dec@dyckerhoff.com
(kontakt w języku polskim)