Kontakt

Dyckerhoff Polska Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 3
26-052 Nowiny
NIP: 657-00-81-493
REGON 290622478
Numer rejestrowy BDO 000000032

Tel. +48 041 346 60 00
Fax. +48 041 346 64 88

Nr KRS: 0000024753
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wysokość kapitału zakładowego: 70 000 000 zł