Cementownia Nowiny Sp. z o.o. i Dyckerhoff Beton Polska Sp. z o. o. połączyły swoje siły

Mamy przyjemność poinformować Państwa o ukończeniu działań mających na celu połączenie spółek Cementownia Nowiny Sp. z o.o. i Dyckerhoff Beton Polska Sp. z o. o. .

Decyzją naszego właściciela firmy Dyckerhoff AG (Wiesbaden, Niemcy) z dniem 2 kwietnia 2007 r. Spółki połączyły się tworząc jedną organizację pod firmą Dyckerhoff Polska Sp. z o.o.

Połączenie spółek nastąpiło w trybie art. 492 par. 1 pkt 1 ksh to jest przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej Dyckerhoff Beton Polska Sp. z o.o. na spółkę przejmującą Cementownia Nowiny Sp. z o.o.

Z dniem 2 kwietnia 2007 r. Cementownia Nowiny Sp. z o.o., po zmianie firmy: Dyckerhoff Polska sp. z o.o. jako następca prawny wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki firmy Dyckerhoff Beton Polska Sp. z o.o. .

Połączyliśmy nasze siły dla stworzenia firmy która będzie miała silną i stabilną pozycję na polskim rynku. Jednym z głównych celów fuzji jest optymalizacja naszych działań oraz dostosowanie do dynamicznych zmian rynku budowlanego. Dążymy do stworzenia możliwie najlepszej płaszczyzny współpracy z naszymi klientami i kontrahentami oraz staramy się zapewnić jeszcze wyższe standardy obsługi klienta. Wierzymy że działania te pozwolą na sprawniejszą realizację naszych celów biznesowych, które chcemy zrealizować wspólnie z Państwem jako naszymi partnerami.

Nasze aktualne dane rejestrowe:

Dyckerhoff Polska Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 3
26-052 Sitkówka Nowiny

NIP: 657-00-81-493
REGON: 290622478
Numer KRS: 0000024753
Kapitał Zakładowy: 86.180.500,00 zł.

Numery rachunków bankowych:

1. Bank Handlowy w Warszawie SA O/Kielce : 82 1030 1162 0000 0000 0819 5205
2. Dresdner Bank AG w Warszawie: 48 2310 0000 0110 1948 0000 0000

We wszystkich sprawach biznesowych prosimy o stosowanie zasad obowiązujących dotychczas w spółkach Cementownia Nowiny Sp. z o.o. i Dyckerhoff Beton Polska Sp. z o.o.