Dyrektor Operacyjny zarządzający produkcją i utrzymaniem ruchu w części cementowej.

Od dnia 01.08.2019 do kadry kierowniczej Dyckerhoff Polska dołączył Pan Mirosław Majchrowicz. Objął on stanowisko Dyrektora Operacyjnego zarządzającego produkcją i utrzymaniem ruchu w części cementowej naszej organizacji.

Kariera zawodowa Pana Majchrowicza od ponad 33 lata związana jest z zarządzaniem operacyjnym w produkcji cementu. Dzięki szerokiemu zakresowi zajmowanych stanowisk posiada on ogromną wiedze na temat technologii produkcji cementu, funkcjonowania kopalni, przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych, zastosowania paliw alternatywnych i wykorzystania surowców. W swojej dotychczasowej pracy wykorzystuje bardzo dobrze rozwinięte umiejętności miękkie w zakresie budowania zespołu, rozwoju pracowników i organizacji.

Pan Majchrowicz jest absolwentem Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, gdzie uzyskał tytuł inżyniera o specjalności związanej z maszynami używanymi w przemyśle metalurgicznym i górniczym. Ukończył również na tej samej uczelni studia podyplomowe z zakresu zarzadzania.

Jego wiedza i doświadczenie będzie ogromnym wsparciem dla działalności operacyjnej i rozwoju Dyckerhoff Polska.

Życzymy Panu Majchrowiczowi wielu sukcesów!