Certyfikat zaprawa, beton towarowy.

Uprzejmie informujemy że wszystkie Zakłady Produkcyjne Dyckerhoff Polska Sp. z o.o., posiadają udokumentowany i wdrożony system Zakładowej Kontroli Produkcji zgodny z wymaganiami normy na beton towarowy PN-EN 206+A1:2016-12 „Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność” oraz PN-B-06265:2018-10 „Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A1:2016-12”.

Potwierdzeniem jest uzyskany Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji nr 157-UWB-240, który upoważnia Producenta do wystawienia Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych oraz znakowania swoich wyrobów znakiem budowlanym B – staje się to obowiązkowe od 1 lipca 2019r. Większość naszych Zakładów Produkcyjnych posiada także Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji dla zapraw murarskich według projektu ogólnego przeznaczenia klas M5-M20 zgodnych z normą zharmonizowaną PN-EN 998-2:2016-12, która umożliwia oznakowanie wyrobów budowlanych znakiem CE. Potwierdzeniem jest Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji nr 2311-CRP-214. Akredytowaną Jednostką Certyfikującą, która przeprowadziła audyty pozytywnie oceniając funkcjonowanie systemu ZKP oraz prowadzi nadzór nad wydanymi certyfikatami jest Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu w Warszawie.

Dokumenty

Certyfikat ZZKP 2311-CPR-214
Certyfikat ZZKP 157-UWB-240