Pewny Cement

Znak „Pewny Cement” dla firmy Dyckerhoff Polska

Dnia 14 grudnia 2018 r. firma Dyckerhoff Polska otrzymała znak „Pewny Cement”.

Program „Pewny Cement” został uruchomiony w 2010 roku. Uczestnictwo w programie jest dobrowolne, a jego celem jest uświadomienie użytkownikom cementu, że należy zwracać uwagę na jakość tego wyrobu.

Znak jakości „Pewny Cement” przyznawany jest przez Kapitułę za spełnienie wymagań wszystkich norm i specyfikacji technicznych obejmujących cement na wszystkich etapach jego wytwarzania i dystrybucji.

Wyroby uczestników programu są zakupywane losowo na rynku i badane przez niezależne akredytowane laboratorium, jednocześnie zespół niezależnych audytorów składających się z przedstawicieli uczelni technicznych, instytutów naukowych oraz stowarzyszeń producenckich przeprowadza inspekcję zakładów produkcyjnych.

Przyznanie znaku jakości „Pewny cement” jest potwierdzeniem wysokiej jakości wyrobów produkowanych przez Dyckerhoff Polska.

Pewny Cement