Nagroda PIP

DYCKERHOFF Polska – Cementownia Nowiny Sp. z o.o. otrzymała prestiżową nagrodę w konkursie Państwowej Inspekcji Pracy ,,Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Doceniono ogromny, wkład naszej firmy w poprawę warunków i bezpieczeństwa pracy.

27 listopada na Zamku Królewskim w Warszawie przewodniczący największych central związkowych w Polsce – OPZZ Jan Guz oraz Solidarności – Piotr Duda wręczyli nam, jako jedynym spośród wyróżnionych, listy gratulacyjne. Doceniono fakt, iż Dyckerhoff Polska dba nie tylko o wysoki poziom bezpieczeństwa, ale także o kształtowanie przyjaznej atmosfery w stosunkach pracy. Puchar Przewodniczącego OPZZ odebrał Robert Latos, przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej.

- Cieszymy się, że nasze wysiłki na rzecz poprawy warunków pracy i uznanie dla panującej w naszym zakładzie przyjaznej atmosfery pracy spotkały się z pozytywną oceną. Jesteśmy dumni z tych osiągnięć i zamierzamy kontynuować te trendy w przyszłości – skomentował dyrektor generalny spółki Krzysztof Kieres.

Podczas uroczystej Gali zorganizowanej przez Państwową Inspekcję Pracy pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego zostały wręczone Nagrody im. Haliny Krahelskiej, statuetki ,,Mecum Tutissimus Ibis” dla laureatów konkursu ,,Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej” oraz wyróżnieni zostali najlepsi Zakładowi Inspektorzy Pracy. Przyznanie nagród i wyróżnień odbyło się w obecności przedstawicieli prezydenta, parlamentu, rządu, organów nadzoru i kontroli warunków pracy, środowisk naukowych, stowarzyszeń działających w ochronie pracy, związków zawodowych i organizacji pracodawców.

W konkursie ,,Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” już po raz XXV nagradzani są najlepsi pracodawcy, którzy w szczególny sposób wyróżniają się standardami bezpieczeństwa pracy i dbaniem o życie i zdrowie pracowników.

Laureaci otrzymują statuetkę ,,Mecum Tutissimus Ibis” – „Ze mną będziesz najbezpieczniejszy” oraz są wpisani na „Złotą Listę Pracodawców”. Decyzję o tym podejmuje Główny Inspektor Pracy na wniosek Kapituły konkursu, w której – obok jurorów Państwowej Inspekcji Pracy, zasiadają przedstawiciele organizacji pracodawców i związków zawodowych.

Galeria zdjęć
Wręczono nagrody głównego inspektora pracy