Zmiany w składzie Zarządu i kierownictwa Dyckerhoff Polska

Z dniem 1.04.2017 decyzją Zgromadzenia Wspólników nastąpiły zmiany w składzie Zarządu Dyckerhoff Polska. Z tym dniem do Zarządu zostali powołani p. Paolo Zelano i p. Krzysztof Kieres.

Po ponad 18 latach pracy dla Dyckerhoff Polska na zasłużoną emeryturę przechodzi Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny Pan Krzysztof Kocik. Dzięki jego uporowi, zaangażowaniu i ciężkiej pracy cementownia w Nowinach jest jednym z wzorowych zakładów w grupie Buzzi/Dyckerhoff. Od wielu lat Dyckerhoff Polska pod kierownictwem Pana Kocika osiąga znakomite wyniki ekonomiczne. Ogromną zasługą Pana Kocika jest również zbudowanie zespołu menadżerów zarządzających wszystkimi obszarami aktywności Spółki w oparciu o swoje wysokie kompetencje, pełne zaangażowanie i nastawienie na osiąganie założonych celów.

Pan Krzysztof Kieres przez wiele lat współtworzył, jako Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy, politykę Spółki, a obecnie jako Dyrektor Generalny i Członek Zarządu będzie, zdaniem Zgromadzenia Wspólników, z sukcesem kontynuował dotychczasowy kierunek rozwoju Dyckerhoff Polska. Pan Paolo Zelano, jako Członek Zarządu będzie odpowiedzialny za strategię rozwoju, jak również komunikację z Radą Nadzorczą i Wspólnikiem.

Do grona najwyższego kierownictwa Dyckerhoff Polska (senior management) dołączył Kontroler Finansowego, który przejął część obowiązków przypisanych dotychczas do stanowiska Dyrektora Finansowego. Z dniem 1.04.2017 Kontroler Finansowy odpowiada w Spółce za kontroling, windykacje, IT, finanse i zarządzanie kontraktami.

Nowemu Zarządowi i Kontrolerowi Finansowemu życzymy samych sukcesów w zarządzaniu Spółką a p. Kocikowi dużo zdrowia i poczucia satysfakcji z osiągniętych rezultatów.