Certyfikacja ZKP Betonu Towarowego

Uprzejmie informujemy, że Zakłady Produkcyjne Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. w lokalizacjach Warszawa- Spedycyjna, Warszawa-Zawodzie i Radomsko, posiadają udokumentowany i wdrożony system Zakładowej Kontroli Produkcji zgodny z wymaganiami normy PN-EN 206:2014-04 „Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność”. Akredytowaną Jednostką Certyfikującą, która przeprowadziła audyty pozytywnie oceniając funkcjonowanie systemu ZKP oraz prowadzi nadzór nad wydanymi certyfikatami jest Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu w Warszawie.

Dokumenty

Certyfikat Radomsko
Certyfikat Spedycyjna
Certyfikat Zawodzie