Raport dotyczący zrównoważonego rozwoju.

Dyckerhoff Polska we wszelkich swoich działaniach w odpowiedzialny sposób bierze pod uwagę czynniki ekologiczne, ekonomiczne i społeczne przyczyniając się do prowadzenia odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Naszym zadaniem jest osiągnięcie harmonii w zakresie realizacji celów gospodarczych, społecznych oraz ochrony środowiska. Traktujemy zrównoważony rozwój, jako swój społeczny obowiązek, a ponadto jako czynnik długofalowego sukcesu firmy. Zrównoważony rozwój nie tylko przyczynia się do sukcesów gospodarczych w naszej działalności, ale kreuje również wartości niepieniężne i redukuje różnorodne ryzyka gospodarcze dla Spółki.

Od kilku lat przygotowujemy dane do rocznego raportu koncernu Buzzi/Dyckerhoff dotyczącego zrównoważonego rozwoju. Dołączyliśmy do grona firm raportujących zgodnie z metodologią międzynarodowych wytycznych raportowania (GRI), od 2015 r po raz pierwszy w najnowszej wersji G4.

Global Reporting Initiative (GRI) to międzynarodowa organizacja non profit, która rozwija i dba o wytyczne raportowania odpowiedzialnego biznesu oraz zrównoważonego rozwoju. Stanowią one międzynarodowy wzorzec raportowania odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju dla firm.

Celem zasad raportowania GRI jest stworzenie ogólnie przyjętych ram dla raportowania ekonomicznych, środowiskowych oraz społecznych aspektów funkcjonowania organizacji. Wytyczne uwzględniają praktyczne aspekty funkcjonowania różnorodnych organizacji, od małych firm do organizacji/przedsiębiorstw międzynarodowych prowadzących operacje na całym świecie. Najnowsze wytyczne raportowania w wersji G4 poszerzają zakres raportowania społecznego w obszarze angażowania interesariuszy w proces tworzenia raportu, podkreślenia roli łańcucha wartości oraz doboru treści, które powinny pojawić się w raporcie pod względem ich istotności.

Raport dotyczący zrównoważonego rozwoju dostępny jest na stronie www.buzziunicem.it