Spotkanie ze studentami

Na zaproszenie Ligi Odpowiedzialnego Biznesu przedstawiciel Dyckerhoff Polska Adam Dec gościł na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Tematem spotkania była realizacja filozofii zrównoważonego biznesu realizowana w praktyce.

Studenci ekonomii UJK w Kielcach mieli okazję przekonać się, jak w życiu codziennym wygląda filozofia zarządzania przedsiębiorstwem zgodnie z teorią zrównoważonego biznesu.

Dyckerhoff Polska to firma, która opiera się na racjonalnym zarządzaniu, trosce o pracownika oraz o środowisko lokalne i ekologiczne. Dbając o dobre relacje z lokalną społecznością i mając poczucie silnej więzi z regionem świętokrzyskim, czujemy się zobowiązani do działań przyczyniających się do rozwoju tego województwa. Duży nacisk kładzie także na prawa i bezpieczeństwo załogi.

Adam Dec, pełnomocnik ds. zrównoważonego biznesu mówił o trzech aspektach, które składają się na realizację polityki CSR: pracownicy – ekologia - bezpieczeństwo. Wspominał o przepisach, standardach i ich rzeczywistej realizacji w praktyce. Mówił o rozwiązaniach koncernowych, a także o działaniach typowych dla zakładu przemysłowego w Polsce.

Magdalena Fudala
Rzeczniczka prasowa


Podziękowanie za przeprowadzenie warsztatów znajduje się z zakładce pliki do pobrania.