Barbórka 2014 w Dyckerhoff Polska Sp. z o.o.

Dyckerhoff Polska rokrocznie bardzo uroczyście obchodzi Dzień św. Barbary – patronki wszystkich górników. W tym roku główne uroczystości miały miejsce 5 grudnia w siedzibie naszej spółki w Nowinach, w której bezpośrednim sąsiedztwie znajduje zakład górniczy Kowala.

Podniosłą atmosferę dało się odczuć już od samego rana, kiedy to na fasadzie budynku zawisły flagi w tradycyjnych czarno-zielonych barwach a w biurowcu pojawili się nasi Górnicy w galowych mundurach. Jednak naprawdę gwarno i wesoło zrobiło się wtedy, gdy do naszej siedziby bardzo licznie przybyły dzieci z lokalnego przedszkola oraz młodzież z okolicznych szkół, aby złożyć życzenia i zaprezentować okolicznościowy program artystyczny. Spotkaniom delegacji naszej spółki z dziećmi zawsze towarzyszy radosna, piękna atmosfera a występy Naszych Najmłodszych Milusińskich bywają naprawdę wzruszające. Przy tej okazji chcieliśmy jeszcze raz serdecznie podziękować wychowawcom i nauczycielom za wkład pracy i czas poświęcony na przygotowanie okolicznościowych występów. W podziękowaniu za wysiłek aktorski i recytatorski wszystkie dzieci otrzymały od Dyckerhoff Polska paczki upominkowe.

Tegoroczna Karczma Piwna była wyjątkowa, ponieważ aż 13 pracowników zostało uhonorowanych poprzez nadanie stopni górniczych. W sumie w zakładzie stopnie górnicze posiada 20 osób. Uczestników przez kolejne etapy prowadził i bawił pan Dariusz Niebudek plus 2 kontrapunktów.

Tradycja Karcz Piwnych sięga w Europie XVII/XIX wieku, w Polsce rozsławiona przez krakowską AGH od początków XX w. i kultywowana przez jej absolwentów tej uczelni – pracowników największych zakładów górniczych w Polsce do dnia dzisiejszego.