Obchody 95-lecia Państwowej Inspekcji Pracy

W trakcie uroczystych obchodów 95-lecia Państwowej Inspekcji Pracy Dyckerhoff Polska uhonorowana została pamiątkowym medalem zasłużonego współpracownika PIP. Spółka otrzymała ponadto wyróżnienie za stałą pracę nad poprawą bezpieczeństwa i warunków pracy.

Obchody 95-lecia Państwowej Inspekcji Pracy i uroczyste podsumowaniu działalności prewencyjnej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach odbyło się 10 grudnia 2014r. w Sali Kameralnej Filharmonii Świętokrzyskiej. Na zaproszenie okręgowego inspektora pracy Janusza Czyża na uroczystość obchodów 95- lecia Państwowej Inspekcji Pracy i podsumowaniu działalności prewencyjnej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach przybyli przedstawiciele władz wojewódzkich, urzędów nadzoru i kontroli, służb mundurowych, uczelni, organizacji związkowych, pracodawców oraz izb rzemieślniczych, którzy wspierali i współpracowali z Okręgowym Inspektoratem.

W czasie uroczystości wręczono 43 medale jubileuszowe oraz podziękowania od Ewy Dośli i Janusza Czyża , osobom szczególnie zasłużonym i współpracującym z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Kielcach na rzecz praworządności i bezpieczeństwa pracy.

Wśród wyróżnionych znaleźli się: Mirosław Pawlak, poseł na Sejm RP, Marzena Okła-Drewnowicz, posłanka na Sejm RP, wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba, Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego, Jerzy Kolarz, starosta buski, Kazimierz Pasternak Członek Zarządu NSZZ „Solidarność” Region Świętokrzyski; Elżbieta Drogosz Przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Świętokrzyskiego, prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, Rektor Politechniki Świętokrzyskiej, Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Krzysztof Kocik (medal odebrał Adam Dec - Kierownik Działu Personalno- Administracyjnego).