Ogólnopolski tydzień kariery

W ramach ogólnopolskiego tygodnia kariery uczniowie ze szkoły podstawowej w Bolechowicach wybrali się do cementowni.

Przewodnikiem dzieci był Pan Zbigniew Pobocha. Szczegółowo i interesująco opowiedział dzieciom o umiejscowieniu złóż kamienia, poziomach wydobycia, pracy pracowników kopalni i maszynach znajdujących się na jej terenie. Uczniowie mieli szansę dowiedzieć się więcej o pracy w cementowni.

Pan Adam Dec opowiedział o wymaganiach Dyckerhoff Polska w stosunku do pracowników oraz o zasadach przyjęcia do pracy i możliwości rozwoju zawodowego w cementowni. Przybliżył młodym ludziom nacisk jaki kładziemy na bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz rozwijanie kompetencji pracowników.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne szkoły w Bolechowicach wystosowało piękne podziękowania w zamian za umożliwienie zwiedzenia terenu zakładu.