Rekomendacja Techniczna dla CEM I 42,5R

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Rekomendacją Techniczną nr RT/2013-02- 0128 wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów, cement portlandzki CEM I 42,5R produkowany przez Dyckerhoff Polska Sp. z o.o., posiada pozytywną ocenę techniczną i przydatność do zastosowania w budownictwie komunikacyjnym w zakresie m.in. drogowych i mostowych obiektów inżynierskich, dróg publicznych, dróg wewnętrznych, kolejowych obiektów inżynieryjnych, obiektów budowlanych kolei miejskiej „metra” oraz lotnisk cywilnych. Pełny tekst Rekomendacji Technicznej dostępny na naszej stronie internetowej www.dyckerhoff.pl.

W przypadku chęci zapytań prosimy o kontakt z naszymi Managerami Regionalnymi lub Doradcą Technicznym.