CEM III/A 42,5N LH/HSR/NA

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 20.10.2014r. dostępny jest w naszej ofercie nowy rodzaju cementu specjalnego CEM III/A 42,5N LH/HSR/NA, który charakteryzuje się niskim ciepłem hydratacji, wysoką odpornością na siarczany i korozję alkaliczną. Szczególnie polecany jest do produkcji betonu towarowego w budownictwie ekologicznym (oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, zbiorniki na ścieki), hydrotechnicznym (zapory, jazy, śluzy, nabrzeża rzeczne) i podziemnym (tunele, garaże, budownictwo górnicze) . Wedle najnowszych wymagań Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zawartych w Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST M-13.01.00, CEM III/A 42,5N LH/HSR/NA może być również stosowany w elementach masywnych obiektów drogowych (pale, fundamenty, masywne płyty).

W przypadku chęci zapytań prosimy o kontakt z naszymi Managerami Regionalnymi lub Doradcą Technicznym.