Bezpieczna praca w Dyckerhoff Polska

Zakończyła się kampania promocyjna „Bezpieczeństwo pracy przy obsłudze maszyn produkcyjnych, stwarzających zagrożenie wypadkowe” prowadzona przez Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. we współpracy z Państwową Inspekcja Pracy. Audyt i cykl szkoleń dla menedżerów i pracowników podsumowała konferencja zamykająca przedsięwzięcie.

- W naszej codziennych działaniach szczególnie dbamy o bezpieczeństwo pracy oraz stałe doskonalenie i podnoszenie standardów w tym zakresie– mówi Krzysztof Kocik, prezes zarządu Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. – Wiadomo powszechnie, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Stąd nasza propozycja, by przy współpracy z inspektoratem pracy ponownie przeanalizować zagrożenia i przeprowadzić dodatkowe szkolenia. Bardzo ważna jest nie tylko wiedza, ale i świadomość pracowników. Stała kontrola pozwoli na zapewnienie i utrzymanie bezwypadkowej pracy osób zatrudnionych przy eksploatacji maszyn w naszej cementowni.

Firma Dyckerhoff Polska objęła kampanią nie tylko pracowników swojego zakładu, ale także podwykonawców współpracujących ze spółką. Partnerami projektu byli: Urząd Dozoru technicznego, oraz firmy Omron i Dolina Nidy. W działania propagujące bezpieczeństwo pracy włączyły się także związki zawodowe i organizacje branżowe, jak Stowarzyszenie Producentów Cementu. Goście konferencji byli zgodni, co do efektywności kampanii i jej znaczenia dla bezpieczeństwa pracowników. Inspektorzy pracy docenili zaangażowanie zarządu, kadry menedżerskiej oraz pracowników i wysoko ocenili standardy bezpieczeństwa pracy i działania edukacyjne prowadzone przez przedsiębiorstwo.

Magdalena Fudala

Rzeczniczka prasowa Dyckerhoff Polska